Publicaties

In gesprek over seks

Voor een nieuwe kijk op gezonde seksualiteit heeft Arjet Borger in 2013 een boek geschreven. Niet alleen voor ouders, maar ook voor leraren, jongerenwerkers, jeugdleiders, voorgangers en predikanten. Zij hebben een belangrijke taak in het gesprek met jongeren. klik hier >

 

Samenleven tot Gods eer

Ds. Jaap Boerma (GKV Rotterdam-Oost) heeft samen met de gemeente een publicatie geschreven: ‘Samenleven tot Gods eer’. Deze publicatie gaat in op het spreken in de bijbel over relaties. Het 25 pagina’s tellende document gaat in 6 hoofdstukken in op een aantal thema’s. Deze zijn: leven van genade – bijbels huwelijk – gemengde relaties – seksualiteit en verkering – eerst samenwonen? – rol van de gemeente.

‘Samenleven tot Gods eer’ is bruikbaar als gespreksmateriaal in kringen. Aan het slot van elk hoofdstukje staat een aantal vragen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast worden verschillende bijbelteksten aangereikt die de inhoud van deze publicatie ondersteunen.

Bestand downloaden: Samenleven tot Gods eer

 

Seks in de kerk

Seks in de Kerk is een boek vol praktische theologie, vooral bedoeld voor gemeenteleiders en hulpverleners, ouders en andere opvoeders. Het is geschreven door Willem Ouweneel tegen de achtergrond van de schrikbarende seksuele nood die er in de kerken en gemeenten heerst. Voor een recensie over dit boek, zie:

http://www.vergadering.nu/boekouweneelzeksindekerk.htm

 

Hot issues

‘Hot issues – eerlijk over seks’ is een vlot en openhartig geschreven boek over de persoonlijke zoektocht van Esther Kaper hoe God seksualiteit in een relatie heeft bedoeld. Voor een impressie over dit boek, zie:

http://www.estherkaper.nl/recensies/recensie-de-reformatie/

 

Catechesemethode IK wil jou!

IK wil jou! is een catechesemethode over identiteit en seksualiteit voor jongeren vanaf 14 jaar.

http://www.praktijkcentrum.org/catechesemethode-ik-wil-jou/

 

Gespreksavond

Ouders praten veel te weinig met hun kinderen over seksualiteit. Terwijl die kinderen op dat gebied vrijwel geen taboes meer kennen. Predikant Henk Hoksbergen en verpleegkundige Janita Nagel gingen de uitdaging aan met honderden catechisanten en tientallen ouders.
Bestand downloaden: artikel-gespreksavond

 

Seksuele opvoeding

Artikel over seksuele opvoeding voor pubers, aan de hand van Hooglied. Geschreven door Menno Veldsema, docent godsdienst aan het Greijdanus College in Zwolle.

Bestand downloaden: artikel-seksuele opvoeding en Hooglied

 

Verkering

Twee verliefde mensen, prachtig. Liefde zoekt zijn eigen weg en dat kan spanningen opleveren met de kerk.

In dit artikel onderzoekt ds. Klaas de Vries hoe een kerkenraad zich zou kunnen opstellen.

Bestand downloaden: artikel-verkering

 

Loverboys

Alle kerken in Zwolle en omgeving ontvingen in 2010 een brief van Bureau Jeugdzorg Overijssel waarin werd gewaarschuwd voor het werk van loverboys. Deze loverboys proberen meisjes te vinden in scholen, jongerencentra, via internet en nu ook binnen de kerken.

Bestand downloaden: artikel-loverboys

 

Seksverslaving

Steeds vaker worden pastors, pastoraalwerkenden en ambtsdragers geconfronteerd met mannen en vrouwen die zichzelf seksverslaafd noemen. Met deze onthulling komt vaak een stroom van verdriet en pijn mee in relaties en gezinnen. Hoe gaat een jeugdwerker of pastor hiermee om?

Bestand downloaden: artikel-seksverslaving

 

De Driehoek heeft een visiedocument over seksverslaving geschreven. Naast de visie wordt ook ingegaan op diagnose, oorzaken en de rol van de partner.

Bestand downloaden: visiedocument seksverslaving

 

Pedofilie

Pedofilie, een onderwerp dat steeds terugkomt in het nieuws. Hoe gaat de kerk om met mensen met pedofilie?

Bestand downloaden: artikel-pedofilie

 

Ongewenste zwangerschap

De abortuspraktijk is heel normaal geworden in Nederland. Maar is abortus het goede antwoord op een ongewenste zwangerschap?

Bestand downloaden: artikel-ongewenstezwangerschap