Links

www.bewareofloverboys.nl

Een site als onderdeel van Scharlaken Koord. De site geeft informatie over loverboys en over prostitutie onder jongeren.

http://www.chris.nl/

Stichting Chris heeft een serie thema-artikelen ‘relaties en seksualiteit’ geschreven. Onderwerpen als seksuele opvoeding, loverboys en seksverslaving komen aan bod.

Daarnaast biedt Chris vooral pastoraat aan kinderen tot 18 jaar.
www.desga.nl

De Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder Rotterdam (NGK/CGK) heeft een artikel gepubliceerd in het aandachtsveld relatievorming: ‘Ondersteuning vanuit de gemeente bij opvoeding in seksualiteit en relaties.’
www.ditkoningskind.nl

De vereniging Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking bij de integratie in kerk en samenleving.
www.ea-kerkweb.nl

De Evangelische Alliantie heeft verschillende artikelen beschikbaar over de leefwereld van jongeren met daarbij ook een artikel ‘praten over seksualiteit’.
www.hgjb.nl

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond biedt materialen aan voor gesprek met tieners.
www.homoindekerk.nl

Homoindekerk.nl is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele

gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De

website is een samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands

Gereformeerde Kerken.
www.ngj.nl

Het Nederlands Gereformeerd Jeugwerk helpt jongeren de bijbel te gebruiken. De lessen gaan over verschillende onderwerpen; zie les 6 Verkering.
www.partnersforlife.nl

Partners for Life is bedoeld voor mensen die hun relatie belangrijk vinden en ondervinden dat

een relatie niet vanzelf goed gaat.
www.rutgersnissogroep.nl

Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. Onder Producten en Diensten treft u trainingen en workshops aan om met jongeren in gesprek te komen over seksualiteit.
www.sgj.nl

Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn en Eleos werken samen in de preventie en dienstverlening rond het welzijn van kinderen en jongeren.
www.siriz.nl

Siriz is gericht op hulp bij onbedoelde zwangerschap.
www.vrijeliefde.nl

Website voor jongeren en jongvolwassenen die bewust met zichzelf, de ander en seksualiteit om willen gaan.
www.yfc.nl

Youth for Christ heeft verschillende programma’s ontwikkeld voor bijbelstudie met tieners en jongeren, waaronder ook die van de werkmap ‘In gesprek over seks’.
www.youthleadersacademy.nl/ouders-praten-seks

De weblog ‘Youth Leaders Academy NL’ is dagelijkse kost voor jeugdleiders in de kerk: training, info, ideeën, materialen. Deze link gaat over het thema seksualiteit.