Handreiking

Hierbij treft u een handreiking aan voor de gemeente met betrekking tot seksualiteit en intimiteit.

De Bijbel laat in het boek Hooglied zien hoe goed en mooi seksualiteit is en kan zijn. Heel Hooglied is een ode aan de liefde tussen twee mensen. God schiep Adam en Eva als Zijn evenbeelden. In de mooie samenhang, passend, sluitend en verwijzend naar elkaar.

Jongeren in ontwikkeling stellen vragen aan ouders en jeugdwerkers. Vragen als:

•    Wat ‘mag’ in de seksuele voorbereiding op het huwelijk?
•    Hoe zit het met zelfbevrediging?
•    Wat zegt de Bijbel over homofilie?
•    Hoe moeten we tegen abortus aankijken?
•    Hoe moeten we omgaan met pornografie en prostitutie?

De downloads bieden informatie en antwoorden om het gesprek over seks aan te gaan.

 Gesprekshandreiking  ‘Seksualiteit en   intimiteit’ ‘Seksualiteit en de   realiteit’
Een   gesprekshandreiking om als jeugdleider of catecheet het gesprek aan te gaan   met jongeren.Bestand downloaden: Gesprekshandreiking Een handreiking voor   (pleeg)ouders en hulpverleners. Met goedkeuring van SGJ zijn ze hier te   downloaden. Het is een werkdocument geschreven vanuit de praktijk.Bestand downloaden: Handreiking   seksualiteit SGJ Deze download is een   nadere uitwerking van de handreiking van SGJ.Bestand downloaden: Handreiking   seksualiteit GKV Almelo