Werkmap in gesprek over seks

Product Werkmap In gesprek over seks

Seksualiteit is een onderwerp dat jongeren volop bezighoudt. Zijn het niet de hormonen die door hun lijf gieren dan is het wel het hele proces van identiteitsontwikkeling, waar seksualiteit onlosmakelijk aan verbonden is. Het onderwerp past bij hun levensfase en vraagt om zoeken naar antwoorden. De grote vraag is dan ‘waar gaan ze het zoeken?’

De kloof tussen wat de “wereld” zegt en wat de kerk zegt is waarschijnlijk voor jongeren op geen enkel punt zo groot als daar waar het gaat om seksualiteit. De seculiere muziek, clips, films en reclames staan er bol van.
En hoe praten we daarover binnen de kerk? Soms niet tot nauwelijks, soms met een belerende vinger en gelukkig steeds vaker als een gespreksonderwerp dat open op tafel ligt.

Met dit materiaal willen we kerkelijk jeugdwerkers materiaal in handen geven om op een leuke en ontspannen manier het gesprek met jongeren over seksualiteit aan te gaan. Youth for Christ heeft hiervoor materiaal beschikbaar gesteld die wij jullie kunnen aanbieden.
Op de website www.ingesprekoverseks.nl vind je diverse ondersteunende artikelen en links waar je in de voorbereiding ook gebruik van kunt maken.

Dit jeugdverenigingmateriaal bestaat uit:
– een programma ter voorbereiding voor de jeugdleiders;
– twee bij elkaar horende programma’s te gebruiken voor tieners van 11-14 jaar;
– twee bij elkaar horende programma’s te gebruiken voor jongeren van 14-17 jaar;
– één los programma te gebruiken voor tieners van 11-14 jaar.

Product
Titel: Werkmap In gesprek over seks
Omvang: 70 blz.
Prijs: € 35,-

Meer informatie? Neem contact op met Moniek Mol, m.mol@centrum-g.nl of Anko Oussoren, a.oussoren@centrum-g.nl

Klik hier om te bestellen.