Kinderen met beperking

Seksualiteit en seksuele opvoeding van een kind met een beperking

Met je kind in gesprek over seksualiteit is vaak niet eenvoudig. Ouders van kinderen met een beperking ervaren extra moeite om dit onderwerp op een goede manier bespreekbaar te maken. Er komen veel vragen op hen af. Wat kan mijn kind goed begrijpen en hoe leg ik moeilijke dingen eenvoudig uit? Wat moet ik met het feit dat zijn lichamelijke ontwikkeling niet in lijn loopt met zijn emotionele en cognitieve ontwikkeling? Hoe zorg ik dat mijn extra kwetsbare kind (dat vanwege het feit dat het begeleid en/of verzorgd wordt wellicht meer risico loopt op misbruik en seksuele intimidatie) weerbaarder wordt? Hoe help ik mijn kind dat een sociale beperking heeft om zelf grenzen te stellen? En hoe leer ik hem rekening te houden met grenzen en gevoelens van anderen, terwijl hij die vaak niet goed kan aanvoelen? Hoe moet het met mijn kind dat wil trouwen? En hoe moet het wanneer mijn kind een kinderwens heeft?

Vereniging dit Koningskind heeft rond het thema seksualiteit en seksuele opvoeding een cursus ontwikkeld om ouders bij al dit soort vragen te ondersteunen. In drie bijeenkomsten wordt stilgestaan bij verschillende thema’s:
– Het belang van seksuele opvoeding en handvatten hoe je seksuele opvoeding vorm kunt geven
– Risico’s van seksueel misbruik en vergroting van weerbaarheid
– Relatievorming, anticonceptie en het krijgen van kinderen

Vereniging dit Koningskind kan ook op individueel niveau ondersteuning bieden bij moeiten rondom dit thema.

Website: www.ditkoningskind.nl
Contact via hulp- en advieslijn: 030-2363782