Gemeenteproject

Het Praktijkcentrum biedt aan om een gemeenteproject over het thema ‘seksualiteit en relaties’ mee te helpen organiseren en inhoud te geven. Sommige programmaonderdelen kunnen worden begeleid door een adviseur van het Praktijkcentrum en andere onderdelen van dit project kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd. Het format van het gemeenteproject kan daarnaast ook gebruikt worden als voorbeeld om zelfstandig een eigen project uit te voeren in de gemeente.

Het project volgt twee sporen:

– een spoor van het inhoudelijke gesprek over seksualiteit en relaties, gezien vanuit de Bijbel en met aandacht voor de huidige context van gemeente. Daarnaast wordt gelet op de ontwikkelingen in de samenleving.

– een spoor van het proces waarbij het Praktijkcentrum de ondersteuning kan bieden.

Na een startgesprek wordt een projectvoorstel gedaan in aansluiting op de vragen en de situatie vanuit in de gemeente.

Downloads:
Gemeenteproject – gemeenteproject